Ubezpieczenie indywidualne pozwala chronić ubezpieczonego od wszelkich zdarzeń losowych oraz nagłych na bardzo wysokie sumy.

Pomaga chronić najbliższych ubezpieczonego zabezpieczając ich przed finansowymi konsekwencjami utraty dochodu, konieczności spłaty zobowiązań, konieczności zlikwidowania firmy.

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego na rzecz wskazanej osoby(osób) daje wyjątkowe korzyści niedostępne w innych podobnych rozwiązaniach:

  • nie jest opodatkowane,
  • nie wchodzi do masy spadkowej,
  • nie podlega zajęciom komorniczym i sądowym w ¾ uzyskanej kwoty.

Ubezpieczenie indywidualne to program ochronny konstruowany dla każdego Klienta oddzielnie. Powstaje w oparciu o potrzeby, możliwości oraz parametry ubezpieczeniowe Klienta (wiek ubezpieczonego, czas trwania ochrony, suma ubezpieczenia, umowy dodatkowe, kwota deklarowanej składki). Każda polisa ubezpieczeniowa jest inna, jest wyjątkowa, „uszyta na miarę”, dopasowana idealnie do Klienta.

Polisę może posiadać – kupić każdy, w przedziale wiekowym od 0 lat do 85 lat.

Ubezpieczenia indywidualne należy podzielić na:

  • Tylko ochronne (bez gromadzenia kapitału dla ubezpieczonego)
  • Mieszane ( ochrona dla ubezpieczonego wraz z częścią inwestycyjną)
  • Tylko inwestycyjne ( gromadzenie kapitału dla ubezpieczonego)

 Ubezpieczenia indywidualne można zawierać:

- na ściśle określony czas tzw. terminowe,
- na czas nieokreślony


Zapoznaj się z przykładowym programem indywidualnego dożywotniego ubezpieczenia na życie

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE
UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA 
WYPADKOWE

UBEZPIECZENIA
OD UTRATY DOCHODÓW