Witaj na stronie Polisa dla Ciebie.


Nazywam się Wiktor Biedrawa, jestem multiagentem ubezpieczeniowym; w sektorze ubezpieczeń pracuję
od 1996 r. Proponuję moim obecnym i przyszłym Klientom zaspokojenie potrzeb ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych dostępnych w wielu Towarzystwach Ubezpieczeń.

 

Obszar mojej pracy obejmuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń Działu I:

- terminowe ubezpieczenia na życie,
- ubezpieczenia na życie powiązane z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (polisy unit-linked),
- ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem ubezpieczeń na życie,

oraz wybrane ubezpieczenia Działu II:

- ubezpieczenia zdrowotne,
- pozostałe ubezpieczenia osobowe (wypadkowe, chorobowe, NNW).

 

Moimi partnerami poprzez bezpośrednio podpisane umowy są:

  • Towarzystwa Ubezpieczeń
  • Ogólnopolskie firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Lloyd’s  coverholder

Posiadam wymagane ubezpieczenie OC agenta oraz stosowne zezwolenia i pełnomocnictwa
do wykonywania powierzonych mi zadań przez moich partnerów.