WAŻNE zmiany w OFE/ZUS

Decyzję należy podjąć do 31 lipca 2014r.

 

Informacje dotyczą każdego, kto jest członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego tzw. II Filar.

  1. Jeśli wybieramy odkładanie na przyszłą emeryturę tylko w ZUS to nic nie musimy robić.
  2. Jeśli wybieramy odkładanie na emeryturę w ZUS i OFE to polecam zapoznanie się z materiałami w załączniku.
  3. Oświadczenie do ZUS można też pobrać na stronach:

http://emerytura.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/O%C5%9AWIADCZENIE.pdf

http://www.zus.pl/

    

  1. Wypełnione i podpisane oświadczenie można:

• złożyć bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS  - wykaz adresów:       http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1866

• przesłać pocztą do każdej jednostki terenowej ZUS (decyduje data stempla Poczty Polskiej; wskazane jest    zachowanie potwierdzenia nadania listu poleconego),

• złożyć w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) - pue.zus.pl 

• złożyć w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS  - wykaz 157 placówek:
  http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1866

 

Zapoznaj się z dokumentami i szczegółowymi informacjami:

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Zmiany w systemie emerytalnym od 1 04 2014

Oświadczenie OFE